JAC membership fees will be Rs.2000 + GST(18%) = Rs.2360/ with effective from 1st October, 2022.

CHAPTER COMMITEE

Walkeshwar
Name Activities
Surendra Dassani Matrimony
Suresh Pattani
Dinesh A Shah Wellness Health Plan
Shailesh Jogani
Pranlal Sheth Shramani Viharam
Premal Kapadia
Nikhil M Shah Political PRO
Ashish C Shah
Ashish C Shah Business Directory
Ashish C Shah B2B Networking
Dharamchand Jain Minority Benefit

 

Gowalia Tank
Name Activities
Dr Sujal Shah Wellness Health Plan
Dr Sujal Shah Insurance Mediclaim
Bhavarlal M. Karnavat Shramani Viharam
Mahendra Gandhi
Ashish C Shah Political PRO
Dharamchand Jain
Girish J Shah Media Electronics

 

Tardeo
Name Activities
Narendra Bhandari Bulk Buying
Pravin Bhansali Matrimony
Joitkumar Bhansali Shramani Viharam

 

Queen’s Necklace
Name Activities
Dipak Shah Bulk Buying
Dipesh Shah Kit
Ashok Jain Matrimony
Samir Shah
Dipesh Shah
Kitawat
Wellness Health Plan
Gautam Lunkar
Piyush Shah Insurance Mediclaim
Rajiv Mehta
Prakash Jhaveri Shramani Viharam
Sudhir Kapadia
Parag Kothari IAS / Judicial Training
Rashmikant Kampani
Puran Doshi Political PRO
Apurva Ajay Jhaveri Mudra Loan
Shehul Parikh Minority Benefit

 

Sikka Nagar
Name Activities
Babubhai Mehta Bulk Buying
Pukhraj Shah
Lalchand K Mehta Wellness Health Plan
Sumermal B Shah
Champak Shah Insurance Mediclaim
Prakash Munot
Parasmal Mutha Shramani Viharam
Yogesh Shah
Naresh M Mehta IAS / Judicial Training
Sumermal M Shah
Milap J Mehta Political PRO
Mukesh Sanghvi
Lalit Sanghvi B2B Networking
Ramesh Sanghvi
Rajesh Doshi, CA Minority Benefit

 

Parel
Name Activities
Jitendra Surana Bulk Buying
Dr Bharat Parmar Shramani Viharam
Ashok Jain IT

 

Matunga
Name Activities
Ramesh Chheda, Adv Wellness Health Plan
Manish R Shah Media Electronics

 

Dadar
Name Activities
Savitri Kochar Matrimony
Samir Sanghvi Wellness Health Plan
Savitri Kochar Shramani Viharam

 

Santa Cruz
Name Activities
Atul Jain Political PRO

 

Juhu
Name Activities
Jailesh Dalal Matrimony
Dipan P. Shah B2B Networking

 

Goregaon
Name Activities
Bhikham Chand Nahata Shramani Viharam

 

Malad
Name Activities
Rikhab Jain Political PRO

 

Bandra(W)
Name Activities
Sampat Raj Chaplot Shramani Viharam

 

Bandra(E)
Name Activities
Sampat Raj Chaplot Shramani Viharam

 

Mira Bhaynder
Name Activities
Paras Chaplot Shramani Viharam

 

Mulund
Name Activities
Amit Picha Bulk Buying
Dinesh (Darshan Grp)